Изложбата ЕИМА 2020 Италија

Вонредната состојба „Ковид-19“ дефинираше нова економска и социјална географија со глобални ограничувања. Календарот на меѓународната ревија е целосно ревидиран и многу настани се откажани или одложени. ЕИМА Интернешнл исто така мораше да го ревидира својот распоред со поместување на изложбата во Болоња во февруари 2021 година и планирање важен и детален дигитален преглед на настанот за ноември 2020 година.


Време на објавување: јуни-02-2020