Бетонско црево

Прочитај повеќе

  • Concrete Placement Hose CP800

    Црево за поставување на бетон CP800

    Цревото за поставување на бетон е дизајнирано и произведено за да се спротивстави на најабразивните апликации, а нашите линии на црева за ракување со материјали се дизајнирани и произведени за да се спротивстават на најабразивните материјали, од песок, шут, сув цемент, чакал, семе, вар, животинско храна, па дури и благи хемикалии,
  • Concrete Pumping Hose CP1233

    Бетонско црево за пумпање CP1233

    Цревото за поставување на бетон е дизајнирано и произведено за да се спротивстави на најабразивните апликации, а нашите линии на црева за ракување со материјали се дизајнирани и произведени за да се спротивстават на најабразивните материјали, од песок, шут, сув цемент, чакал, семе, вар, животинско храна, па дури и благи хемикалии,